Vi gör det enkelt för dig

Så här löser vi vad ni behöver

Era behov, våra lösningar

Ni berättar hur många ni är, om ni har några specifika preferenser och vi undersöker vilka förutsättningar som finns i era lokaler. Då ser vi vilka maskiner och produkter som är bäst för er. Kaffe ska ju vara riktigt gott, och vi ordnar därför gärna en kaffesmakning om ni vill.

h

Våra förslag, ert beslut

Efter vår grundliga behovsanalys presenterar vi ett förslag. När vi är överens om att detta motsvarar dina krav och förväntningar dokumenteras detta i en offert. När ni i lugn och ro granskat denna och ser att vi är överens, då skriver vi papper. Därefter beställer vi den utrustning och de varor vi kommer överens om.

Leverans och installation

Vid varje order presenterar vi en tidplan. På så vis blir det tydligt hur lång tid er installation och eventuell byggnation kommer att ta och när allt till slut kommer att vara på plats.

Om vi har fått förtroendet att bygga er fikahörna lägger vi även med detaljer kring de hantverkskategorier som kommer att hjälpa till. Vi stämmer av alla tider och planer med er, så att vi följer tidplanen samtidigt som vi begränsar påverkan på er verksamhet så mycket som möjligt.

Vi lär dig

Självklart utbildar vi dig på din automat så att du vet hur den fungerar, och tillsammans bestämmer vi sådant som styrkan på kaffet.

Vi håller även externa kaffeutbildningar och kaffeprovningar. Det kan vara inför ert val av kaffelösning eller bara för att det är väldigt trevligt. Ta med några kollegor så erbjuder vi ett trevligt program i centrala Stockholm.

u

Uppföljning

Vi vill att du ska vara 100% nöjd. Det ska vara enkelt och bekvämt, och du ska känna dig trygg med att det ni beställt fungerar och att ni alltid har fräscha, goda produkter. 

För vår uppföljning och utvärdering använder vi MIGABs kvalitetshandling, ett stöd för att fortlöpande och systematiskt säkra, följa upp och utveckla kvaliteten på våra tjänster och produkter.

U

Lugn och ro

Ring oss om det är något, när som helst. 

Kanske ni vill testa en annan kaffeblandning, kanske ni vill ha en extra utbildning, kanske behöver ni ytterligare en automat. Kanske har du andra funderingar kring hur ni kan skapa den perfekta fikan hos er.

Hör av dig så hittar vi en lösning. Vi kommer gärna till dig.

Vår personal – din trygghet

Vår personal är trevlig, pålitlig och tekniskt skicklig.

Vid varje nyanställning kompletterar vi personliga intervjuer med utdrag från polisens belastningsregister. Vi har också tydliga och väl genomarbetade rutiner för hantering av nycklar, koder och andra företagsuppgifter.

Självklart har vi kollektivavtal.

Det är effektivt att fika

Att fika är inte bara ett skönt avbrott tillsammans med kollegorna. Förutom att skapa trivsel och en bra atmosfär höjer den gamla hederliga kafferasten nämligen dessutom effektiviteten. 

Forskningen visar på tydliga samband mellan gemensamma fikapauser, positiv stämning och därmed högre effektivitet på arbetsplatsen. Det är bra att fika!

Rådgivning och support

Under kontorstid kl 8.00-17.00 är vi alltid tillgängliga för dig som kund. Vilka frågor eller funderingar du än har är vi inte längre bort än ett mejl eller telefonsamtal.

Behovsanalys

Behovsanalysen inleds med att vi tar farm en kravbild utifrån era behov och antal anställda. Syftet är att identifiera vilken lösning som passar er bäst vad gäller bl.a. storlek på maskin och vilka produkter som passar er bäst. Viktigt för det flesta är också smaken som är så personlig, det är ofta här det kan bli lite problematiskt, men ni kan vara lugna vi har självklart en kaffeprovning om ni önskar.
u

Individuella önskemål

Innan vi spikar förslaget för ett framtida samarbete går vi igenom om det finns speciella, individuella önskemål som vi behöver ta i beaktning.
h

Beställning

När vi har gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag som motsvarar dina krav och förväntningar. Överenskommelsen dokumenteras i en offert som vi lämnar efter oss för er att granska. När ni har bestämt er beställer vi varorna och skriver eventuellt kontrakt för serviceavtal.
U

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar våra tjänster till er med MIGABs kvalitetshandling, som är ett stöd för att systematisk och fortlöpande utveckla, månadsvis följa upp, säkra kvalitén och utförandet av våra tjänster till er.  

Installation

Vid varje order presenterar vi en tidslinje över hur lång tid er installation eller bygget kommer att ta. Om vi har fått förtroendet att bygga er fikahörna lägger vi in de hantverkskategorier som kommer att vara på plats. Vi bokar in och stämmer av tider med er så att allt sköts enligt överenskommen tidsram med begränsad påverkan av er verksamhet.